Úzce spolupracujeme s e-shopem www.k-beauty.cz, díky tomu si velkou část prezentovaných produktů můžete zakoupit osobně v našem salonu.

partnerský e-shop